Harita kadastro bölümlerinde geçiş yapılacak bölümler kılavuzda eklemelerle yeni hali yayınlanmıştır. 2012 yılına kadar sadece Geometik mühendisliği,Jeodezive Fotogmetri ve Harita mühendisliğine geçiş vardı. Bu yıl bu geçişlere iki bölüm daha eklenmiştir.

Harita ve Kadastro Harita-Kadastro /Harita Kadastro/ Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden geçiş yapılabilecek dört yıllık bölümler;
Çevre Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Orman Mühendisliği