ÖBP hesaplanabilmesi için meslek yüksekokullarındaki tüm son sınıf öğrencilerinin (sınava başvurmayanlar da dahil)akademik not ortalamalarını ÖSYM tarafından MYO öğrenci işlerinden toplanır.Bu yıl;ÖSYM,meslek yüksek okullarından,not ortalamalarını elektronik ortamda 17-18
Temmuz tarihleri arasında toplayacaktır.Mezun olan adaylar da ais.osym.gov.tr sitesinden not ortalamalartını kontrol edebilir. Aynı zamanda ÖSYM;belirteceği tarihlerde, akademik not ortalamasıyla ilgili düzeltme dilekçelerini kabul eder.